รวมพลังวันฆราวาส

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2016 เวลา 13.00-15.30น.
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย แผนกฆราวาส
จัดงานวันรวมพลังฆราวาส “เสวนาพระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเลโอแปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

สำหรับงานในวันนี้
พระสังฆราชซีลวีโอ สิริพงษ์จรัสศรี เป็นประธาน
คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นผู้ดำเนินรายการ

โดยได้เชิญ
ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์
คุณเก็จมณี วรรธนะสิน (ปิ่น)
คุณสุฐิตา ปัญญายงค์ (นิหน่า)
คุณคริษฐพัชร์ สุขสวัสดิ์ (น้ำ)
มาร่วมเสวนา

น้องแอนนา มาเป็นพิธีกรรับเชิญ

โดยก่อนที่จะเริ่มเสวนานั้นพระสังฆราชซีลวีโอสิริพงษ์ จรัสศรี ได้ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และให้เงียบสงบสักครู่

ก่อนจะเริ่มงานโดยคุณนิทัศน์ นวชาติโฆษิต ได้กล่าวรายงาน และเริ่มการเสวนา

มีผู้มาร่วมรับฟังการเสวนาจำนวนมาก
แผนกองค์กรคริสตชนฆราวาสฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าร่วมด้วย

ปัจจุบันพระสังฆราชซิลวีลโอ สิริพงษ์ จรัสศรี และพระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน
คุณพ่อปิยะชาติ มะกรครรภ์ เป็นเลขาธิการฯ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s